W Norwegii, wraz z podaniem o pracę, zazwyczaj składa się życiorys (CV – Curriculum Vitae). Zaleca się, aby życiorys miał objętość jednej strony (maksymalnie dwóch). Nie praktykuje się dołączania zdjęcia. Życiorysy różnią się bardzo pod względem poziomu, począwszy od prezentacji bardzo ogólnej, do zaawansowanej. Przede wszystkim jednak życiorys powinien zawierać rzetelne informacje, oraz mieć czytelny układ i czcionkę.

Generalnie nie powinno zamieszczać się zdjęcia do cv.

Wykształcenie, kursy i doświadczenie zawodowe opisuje się w odwrotnej kolejności chronologicznej, od najnowszych do najdawniejszych.

Życiorys powinien zawierać następujące punkty:

Dane osobowe
Imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres poczty elektronicznej (e-mail), datę urodzenia, stan cywilny.

Wykształcenie
W tej części należy podać formalne kwalifikacje. W miarę możliwości należy określić norweski odpowiednik stopnia naukowego lub egzaminu. Zawsze warto też podać wyjaśnienia odnośnie profilu/kierunku posiadanego wykształcenia.

Doświadczenie zawodowe
Jest to bardzo ważna część życiorysu. Należy tu podać krótki opis każdej pracy/stanowiska.

Dodatkowe kompetencje
W tym miejscu należy określić posiadaną znajomość języków w mowie i piśmie. Można również określić znajomość metod komputerowych, ewentualne funkcje zawodowe lub społeczne i inne odpowiednie kwalifikacje.

Zainteresowania
Opisz w kilku słowach zainteresowania osobiste, zajęcia pozazawodowe i hobby. Należy uwzględnić wiedzę na temat innych krajów. W przypadku
wcześniejszego pobytu w Norwegii należy również podać taką informację.

Referencje/Osoby polecające
Należy koniecznie wymienić przynajmniej dwie osoby polecające z obecnego lub byłego miejsca pracy. Należy najpierw zapytać o zgodę osób polecających, a następnie podać ich imiona i nazwiska, zajmowane stanowiska oraz numery telefonów. Zaleca się, by osoby te znały język angielski lub dowolny język skandynawski (należy podać język w nawiasie zaraz po nazwisku). Można także skorzystać ze standardowego życiorysu unijnego dostępnego pod adresem http://europass.cedefop.europa.eu

Podanie powinno być napisane na komputerze i mieć długość maksymalnie jednej strony rozmiaru A4. Dodatkowo, podanie powinno być sformułowane z myślą o tej konkretnej pracy, o jaką się ubiegasz. Ma ono za zadanie przekonać pracodawcę o tym, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko.

Dodatkowe wskazówki:
• Należy uważnie przeczytać ogłoszenie i upewnić się, że podanie spełnia oczekiwania pracodawcy.
• Należy uzasadnić, dlaczego starasz się o tę posadę, lub wysyłasz podanie o charakterze uniwersalnym.
• Należy przekonać pracodawcę, że znasz jego firmę i udowodnić, że spełniasz stawiane przez niego wymagania.
• Należy pokrótce wyjaśnić, dlaczego ubiegasz się o tę pracę i dlaczego chcesz przeprowadzić się do Norwegii.
• Pracodawca zawsze oczekuje, że otrzyma życiorys (CV) wraz z listą osób polecających. Niektórzy pracodawcy oczekują również dołączenia
posiadanych świadectw.
• Podanie należy wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
• Wiele firm korzysta z formy składania podań online.
• Należy przestrzegać końcowej daty składania podań (søknadsfrist). Warto zadzwonić do pracodawcy, by dowiedzieć się, jak rozpatrzono podanie w jakiś czas po upływie terminu składania podań.

 

Skomentuj używając swojego konta na Disqus, Facebooku, G+ lub korzystając z tradycyjnego systemu komentarzy

Zostaw komentarz, dziękujemy :-)